Terug naar het nieuwsoverzicht

Gevelreiniging: wanneer kies je voor welke reiniger?

Gevelreiniging: wanneer kies je voor welke reiniger?

Door de tand des tijds en ongewenst aangebrachte producten zoals graffiti kan de gevel van een woning of bedrijfspand nood hebben aan een grondige reiniging. Een gevel reinigen kan op verschillende manieren. Hierbij is het telkens van belang om de ondergrond goed te inspecteren en de mate van de verontreiniging correct vast te stellen. Zo kan de juiste behandeling uitgevoerd worden zonder ernstige schade.

Mogelijke reinigingsmethoden

Een eenvoudige mogelijkheid om een gevel te reinigen is met water. Dit kan met een stoomreiniger of een hogedrukspuit. Hiermee kan men de groene of zwarte aanslag vaak verwijderen.

Een meer agressieve methode om een gevel te reinigen is door middel van stralen. Met deze methode zijner verschillende factoren die de mate van reiniging en ook de kans op schade bepalen, nl de druk, de afstand van de spuitmond tot de gevel, het type van het straal middel… Of dat nu nat of droog gebeurt, met zand, soda, katoenvezels, ijs of elk ander straalmiddel, de kans op schade is reëel. Een vakkundige aanpak is daarom van groot belang.

Indien de eenvoudige reiniging met water niet voldoet, kan men ook gebruik maken van chemische producten. Naargelang het type vervuiling en de ondergrond kan er gewerkt worden met een zuur, een alkalisch product of een mosdoder. Bij het werken met chemische producten moeten steeds alle veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. Bij chemische producten wordt vaak een onderscheid gemaakt op basis van de pH-waarde. Een pH-waarde tussen 0en 6 duidt op een zure gevelreiniger, een pH-waarde tussen 8 en 14 duidt op een basisch of alkalische gevelreiniger. Hieronder lees je wanneer voor welk typereiniger te kiezen.

Zure gevelreinigingsproducten

Voor hevige vervuilingen op baksteen, beton en cementeringen, kan er gewerkt worden met een zure gevelreiniger. Voor kalk- en zandstenen wordt echter afgeraden om met zure gevelreinigers te werken.

Bij Reynchemie hebben we verschillende types zure gevelreinigingsproducten met elk hun specifieke eigenschappen:

- RC Gevel P – pH minder dan 1 – Gebruiksklare, thixotrope gevelreiniger. Lost oppervlaktevervuiling voorzichtig, doch uiterst effectief op baksteen, architectonisch beton en andere poreuze, zuurbestendige ondergronden.

- RC Cement clean 2 – pH 2 – Een effectief vloeibaar mengsel op zuurbasis dat speciaal is ontwikkeld voor zware gevallen van cementafzettingen of droge cementvlekken. Het bewezen voordeel is dat het onmiddellijk het cement doordringt en volledig oplost, met als resultaat een grondige reiniging.

RC Brick clean – pH 3 – Licht zure, gebruiksklare, thixotrope en biologisch afbreekbare gevelreiniger op basis van ammoniumbifluoride. Lost oppervlaktevervuiling voorzichtig doch uiterst effectief op.

Alkaligevelreinigingsproducten

Naast zuren kan er ook gewerkt worden met alkalische gevelreinigingsproducten. Alkali kan perfect gebruikt worden voor vervuilde kalksteen oppervlakken en natuursteen.  

- RC Alkalit 502 – pH 8,5 – Dit reinigingsproduct is een milieuvriendelijke reinig ervoor minerale ondergronden, speciaal ontwikkeld om atmosferische vervuilingen te verwijderen. Niet agressief voor de ondergrond, het milieu en de gebruiker. Tast de huid van de kalksteen niet aan zodat het originele patinakleur behoudenblijft.

Universeel reinigingsproduct en mosdoder

Universeel reinigingsproduct (RC OS2) en/of mosdoders (RC Kilgreen) hebben een krachtige, intensieve werking. Deze kunnen gebruikt worden op alle soorten oppervlakken, bvb baksteen, hout, daken gevels...Dit type reinigingsproduct verwijdert lichte vervuilingen van atmosferische oorsprong zoals groenaanslag, mos, etc.

Bij Reynchemie worden er 2 types geproduceerd:

RC OS2 – Dit product is een universeel reinigingsproduct voor het intensief reinigen van alle soorten buitenoppervlakken. Het verwijdert allevervuiling en aanslag van atmosferische oorsprong. Na het aanbrengen doet hetproduct zijn werk. Zonder te schrobben of gebruik te maken van eenhogedrukreiniger is het resultaat reeds merkbaar na enkele dagen (enkel bijlichte vervuiling).

RC Kilgreen – Dit is een krachtige en gebruiksklare ontmosser voor het bestrijden van o.a. mossen, kortmossen, algen en schimmels op alle buitenoppervlakken. Door de unieke samenstelling heeft dit product een zelfreinigende en duurzame werking tot diep in de poriën van de ondergrondwaardoor de mosaantasting langer bestreden wordt.

Verwijderen van graffiti

Graffiti is één van de hardnekkigste gevelvervuiling. Het is ontsierend en roept vaak meer kliederwerk op. Om graffiti efficiënt te verwijderen, moet eerst het type verf worden vastgesteld en de onderlaag. Het verwijderen van graffiti gebeurt idealiter binnen de 24 uur. Na het verwijderen van de graffiti is het ook aan te raden om een antigraffiti-laag aan te brengen, bvb RC 810 AG (permanent) of RC Wax (semi-permanent)

Om graffiti te verwijderen op een niet beschermd oppervlak moet men altijd een professional raadplegen.

Gevaren bij het reinigen van een gevel

Reiniging kan de gevel mechanisch of chemisch beschadigen waardoor afzanding, verpoedering, schilfering en afbrokkeling kan optreden. Metselwerk en vele soortennatuursteen zijn na reiniging door het verwijderen of aantasten van de bakhuid vaak poreuzer waardoor de gevel meer water opneemt en er kans op vorstschade optreedt en een snellere en diepere vervuiling van de gevel.

 

De gereinigde gevel beschermen

Na het reinigen is het aangeraden om de gevel te beschermen tegen nieuw vuil en vocht. Dit kan meteen hydrofuge of een gevelimpregneer-middel. Een hydrofuge maakt een gevelwaterafstotend zonder de waterdampdiffusieweerstand te wijzigen. Lees in dit artikel meer over hydrofuge.

 

Onze technische adviseurs staan ook steeds paraat om u met woord en daad bij te staan via telefonisch advies of eventueel een plaatsbezoek. Neem hier contact op met uw regionale adviseur.