Pastorij Onze-Lieve-Vrouw Tielt-Winge

Plaats

Sint-Annastraat 17

3390 Tielt-Winge

Aannemer

PIT Antwerpen

Omschrijving

In 1765 richtte de Sint-Geertruiabdij van Leuven, de pastorie Onze-Lieve-Vrouw van Tielt op. Ze bestond uit een hoofd- en een poortgebouw. In 2019 en 2020 kreeg deze pastorij een totale make-over tijdens de restauratiewerken, om daarna te worden gebruikt door de gemeente.

Langs de buitenzijde werden het metselwerk en de ijzerzandsteen hersteld met de natuurlijke hydraulische kalk (NHL 3.5) van Saint-Astier. Daarnaast werd de gevel hervoegd met onze RC Astivo en gekaleid met onze cementvrije RC Kalei. Natuursteenherstelling werd uitgevoerd met onze RC Amonit.

Alle werkzaamheden werden professioneel uitgevoerd door PIT Antwerpen.

Foto’s © Helen Hermans.

Video

Bekijk

Foto's

No items found.

Gebruikte producten

CHAUX BLANCHE LC**** - NHL 3.5

RC ASTIVO

RC KALEI

RC AMONIT